Tìm hiểu về Lan Hạc đỉnh

Lan hạc đỉnh (lan hạc đính) là loại địa lan. Là loại lan đa thân với các giả hành hình thuôn to, lá to rộng hình, hoa mọc từ thân. Hạc đỉnh là loại Lan chịu ẩm, nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng và ra hoa từ 12- 25 độ C. Ánh sáng phù hợp cho Hạc đính từ 50-70%

lan hạc đỉnh
Thân, lá, hoa lan hạc đỉnh

Hạc đỉnh thưởng nhân giống theo hình thức tách giả hành, mỗi lần tách gồm 3 giả hành để đảm bảo cây sinh trưởng nhanh và sớm ra hoa. Ngoài ra có thể nhân giống bằng hình thức nuôi chồi từ các đoạn trên cuống cành hoa, khi hoa tàn cắt thành các đoạn ngắn, nhúng parafin đặt nằm ngang trên cát ẩm hoặc xơ dừa. Sau đó để vào nơi có ánh sáng 30% với độ ẩm 100%, sau 3 tháng từ các đốt cành hoa sẽ nảy mọc các cây con.

Ở Việt Nam có 3 loài lan hạc đỉnh và tất cả đều là giống địa lan có hoa rất đẹp và thơm bao gồm: Hạc đỉnh nâu Phaius Tankervilleae, Hạc đỉnh tím Phaius Tankevilleae Violet và Hạc đỉnh hồng Phaius Plavu

Đây là loại lan có thể nhân giống bằng hoa. Kho hoa thàn, cắt phát hoa rồi nhúng vào chất kích tố ra rê, ra khổi như Atonic, sau đó đặt nằm ngan trên mặt đến ẩm, cây con sẽ mọc ra từ các đốt như cây tre. Khi cây lan con ra nhiều rể với 2 – 3 lá thì tác ra trồng từng cây cũng khá dễ dàng. Cây sẽ ra hoa sau khoảng 4 năm trồng.

Việc trồng có thể sử dụng chậu, trộn tro trấu với phân chuồng đã được ủ hoai việc này giúp dễ dàng cho việc thoát nước. Thường thì cấy sẽ ra hoa sau tết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *