Chính sách về thông tin khách hàng

Thu thập thông tin khách hàng

VINATREE sử thu thập dữ liệu của khách hàng thông qua website và một số kênh mạng xã hội:

  1. Website: vinatree.com
  2. Facebook: facebook.com/vinatrevn
  3. Instagram: instagram.com/vinatreevn

Tất cả những thông tin được chúng tôi thu thập bao gồm: Họ tên, số điện thoại, email và địa chỉ

Toàn bộ những thông tin được chúng tôi thu thập sẽ được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu trên máy chủ thuộc quyền quản lý của Vinatree. Chúng tôi cam kết sẽ không có bất kỳ một bên thứ ba nào có thể can thiện vào dữ liệu khi chưa có sự đồng ý của khách hàng

Vinatree sử dụng thông tin khách hàng như thế nào?

Việc thu thập những thông tìn này được sử dụng vào mục đích hỗ trợ tốt nhất về dịch vụ (bảo hành, hướng dẫn, thu thập ý kiến phản hồi chất lượng), marketing, giới thiệu các sản phẩm mới và một số hoạt động khác hỗ trợ việc kinh doanh

Bảo mật thông tin khách hàng

Bảo vệ thông tin khách hàng là một trong những yếu tố sống còn của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng những phương thức bảo vệ dữ liệu tốt nhất cũng như nơi lưu trữ dữ liệu có tính bảo mật và độ ổn định cao.