Quy định chung

1/ Trao đổi thông tin với khách hàng qua số số điện thoại, email, Facebook

2/ Tất cả các hình ảnh, video, logo, âm thanh thuộc bản quyền của VINATREE khi muốn sử dụng vui lòng xin phép hoặc có thể chia sẻ nhưng phải để đầy đủ thông tin nguồn gốc

3/ Thông tin đơn hàng sẽ được gửi đến chúng tôi để xử lý và đồng thời chúng tôi cũng phản hồi xác nhận đơn hàng thông qua Email khách hàng đã đăng ký

4/ Khách hàng có thể phản hồi về chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm, đóng góp ý kiến cá nhân thông qua điện thoại, email, comment trên website hoặc thông qua mạng xã hội facebook

5/ VINATREE cố gắng mô tả một cách xác thực nhất nhưng thông tin sản phẩm trên website vinatree.com. Số lượng sản phẩm rất nhiều cũng như một số yếu tố có tính chất tương đối nên có thể sai xót, mong khách hàng thông cảm

6/ Mọi thông tin phản hồi về chất lượng dịch vụ sẽ được chúng tôi xem xét, đánh giá để từ đó cải thiện chât lượng dịch vụ

7/ Khách hàng mua tại VINATREE phải tuân thủ đầy đủ những quy định đối với các mặt hàng

8/ Chúng tôi thực hiện đầy đủ những cam kết về sản phẩm, chất lượng dịch vụ