1/ Đặc điểm của lan hồ điệp Lan hồ điệp (Phalaenopsis) thuộc loài ký sinh trên cây và cũng có loài sống trên đá. Thương gặp trong tự nhiên ở…

Hầu hết bệnh đều do kết quả của môi trường trồng không đúng cách và thường xuất hiện ở những cây đang bị áp lực do bị phơi ra ánh…

Có 3 phương pháp trồng hoa lan chủ yếu được áp dụng rất nhiều trong việc trồng để làm cảnh hoặc trồng để phục vụ cho mục đích kình doanh,…