Lan hạc đỉnh (lan hạc đính) là loại địa lan. Là loại lan đa thân với các giả hành hình thuôn to, lá to rộng hình, hoa mọc từ thân.…

1/ Tìm hiểu giống hoa lan Dendrobium Dendrobium là lan đa thân với nhiều giả hành. Các giả hành thường mang một thân với nhiều lá và nhiều mắt ngủ.…

1/ Tìm hiểu về lan Vanda Lan Vanda là loại lan đơn thân, lá dài, mỏng, các lá xếp sát nhau theo chiều xoáy chôn ốc từ dưới lên. Chồi…

1/ Tìm hiểu về giống hoa lan Hồ Điệp Lan Hồ điệp (tên tiếng anh Phalaenopsis amabilis) là loại lan đơn thân, lá to, dày mọc sát nhau. Hoa có…