Author fury

Nguyễn Vĩnh Từ (Nickname: FURY) là FOUNDER của Vinatree. Một chuyên gia trong lĩnh vực về cây trồng, hoa, decor nên đã thành lập lên Vinatree với sứ mệnh mang thiên nhiên vào cuộc sống, làm cho cuộc sống này ngày càng xanh - sạch - đẹp hơn. Tốt nghiệp đại học Bách Khoa TP.HCM chuyên ngành cơ khí và chuyển sang lĩnh vực này